FORSVAREREN.NO

- Forsvarer dine rettigheter!

Gjennom forsvareren.no kan du komme i kontakt med advokater som har erfaring med- og som kan hjelpe deg til å ivareta dine rettigheter i forhold til

Dersom du har et problem i forhold til noen av disse, kan du henvende deg til oss gratis for råd og hjelp.

Vi lover å ta alle henvendelser seriøst og konfidensielt. Våre e-poster og telefoner besvares kun av autorisert personell, enten advokater eller deres sekretærer. Alle disse er underlagt lovbestemt taushetsplikt om all informasjon som kommer gjennom disse kanalene.

Vi vil imidlertid advare mot å sende sensitive opplysninger på e-post, da dette ikke anses som sikkert.

Er du i tvil - ring oss gjerne på

40 20 04 74

eller

send en e-post