DINE RETTIGHETER DERSOM DU BLIR PÅGREPET AV POLITIET.

 
Rettigheter som pågrepet

Denne informasjonen skal gis til vedkommende som blir satt i politiarrest.

Varsel til pårørende
 • Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
   
 • Politiet kan likevel utsette varslingen hvis det kan være til vesentlig skade for etterforskningen av saken å gi slikt varsel.
   
 • Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din uavhengig av ditt ønske.

Varsel til ambassade

 • Er du utenlandsk statsborger, har du rett til å få varsle ditt lands ambassade eller konsulat om at du er pågrepet.

Kontakt med advokat

 • Du har rett til å kontakte en advokat om at du er pågrepet senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
   
 • Ble du pågrepet etter klokka 22.00, kan kontakt med advokat bli utsatt til morgenen etter pågripelsen.
   
 • Du har rett til selv å velge hvilken advokat du vil varsle.

Forklaring til politiet

 • Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det.
   
 • Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Fremstilling for retten

 • Blir du ikke løslatt, må politiet snarest mulig la en dommer ta stilling til om du fortsatt skal være fengslet. Normalt vil du bli fremstilt for en dommer dagen etter at du er pågrepet.
   
 • Pågripes du en fredag eller lørdag eller dagen før en helligdag, kan politiet vanligvis holde deg fengslet til første hverdag før du fremstilles for en dommer.

Madrass og tepper i politiarresten

 • Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten i politiarresten.
   
 • Hvis politiet mener det kan innebære en sikkerhetsrisiko for deg at du får madrass og teppe, kan de utsette å gi deg dette.

Helsetilsyn i politiarresten

 • Du har rett til å ta kontakt med helsepersonell senest 2 timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
   
 • Kontakten skjer ved at politiet eller du selv ringer til helsepersonellet. Ringer du selv, har politiet rett til å kontrollere at det er helsepersonell som besvarer telefonen. Deretter har du rett til å samtale direkte og ukontrollert med helsepersonellet.